Διεξαγωγή Τελικών Φάσεων 2020-21

Σύστημα διεξαγωγής και ρύθμιση λεπτομερειών των Τελικών Φάσεων του Ατομικού Πρωταθλήματος, του Κυπέλλου Ελλάδος και του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος 2020-21, και σχετικά προγράμματα.

Συστήματα διεξαγωγής και πρόγραμμα 2020-21

Βαθμολογία Αναλογικής Εκπροσώπησης 14-10-2020

Από την περίοδο 2017-18 έχει θεσπιστεί κυλιόμενη τριετής Βαθμολογία Αναλογικής Εκπροσώπησης (ΒΑΕΚ), σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι θέσεις στην Τελική Φάση του Πρωταθλήματος από τις οποίες εκπροσωπείται κάθε πόλη που διεξάγει προκριματική φάση.

Η ΒΑΕΚ, όπως έχει διαμορφωθεί τις αγωνιστικές περιόδους 2017-18, 2018-19 και 2019-20, έχει ως εξής (βαθμοί και θέσεις πρόκρισης επί 16 συνολικών):

 1. Αθήνα        802      8,76
 2. Καρδίτσα   371      3,66
 3. Λάρισα       181      2,30
 4. Κρήτη          39      1,28

Ειδικά στην Αθήνα, η τρέχουσα βαθμολογία είναι (βαθμοί και θέσεις πρόκρισης επί 9 συνολικών):

 1. Ελληνική Ομοσπονδία Backgammon   442    7,56
 2. ΣΑΚΑ                                                             30    1,44

Συγκρότηση Εθνικής Ομάδας Διαδικτύου

22/10/2019

 1. Πριν από κάθε διεθνή διοργάνωση στην οποία συμμετέχει η Εθνική Ομάδα Διαδικτύου (στο εξής Εθνική) η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει τους παίκτες που απαρτίζουν την Εθνική με την ακόλουθη διαδικασία:

 2. Παίκτης που δεν διαθέτει ελληνικό διαβατήριο ή ελληνική ταυτότητα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική.

 3. Παίκτης στον οποίο έχει επιβληθεί σοβαρή, κατά την κρίση της Διοικούσας Επιτροπής, ποινή στην τρέχουσα ή στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο (1/9 – 31/8) δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική.

 4. Καλείται αριθμός παικτών ίσος με τον αριθμό που ορίζεται στην προκήρυξη της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναπληρωματικών.

 5. Οι παίκτες της Εθνικής πρέπει να έχουν συμμετάσχει στο τελευταίο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Πρωτάθλημα ή να έχουν τουλάχιστον δέκα (10) αξιολογημένα με Performance Rating (στο εξής PR) ματς συνολικά κατά την τρέχουσα ή την τελευταία αγωνιστική περίοδο (1/9-31/8) στη σχετική βάση της World Internet Backgammon Federation (στο εξής WBIF). Επίσης, πρέπει να έχουν τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) αξιολογημένα ματς στην ίδια βάση.

 6. Η Διοικούσα Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην καλέσει παίκτη ο οποίος δεν αγωνίζεται σε ζωντανά τουρνουά εντός της χώρας ή για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι χρησιμοποιεί αντικανονικά βοηθήματα.

 7. Αρχικά καλούνται οι παίκτες οι οποίοι, κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, έχουν το χαμηλότερο PR στα τελευταία είκοσι πέντε (25) ματς τους που έχουν προσμετρηθεί στη σχετική κατάταξη της WBIF.

 8. Αποδοχή από τους παίκτες της πρόσκλησής τους στην Εθνική, σημαίνει αυτόματα και αποδοχή της σειράς που θα αγωνιστούν, από το πρώτο board προς το τελευταίο, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Αύξουσα σειρά PR, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού, των τελευταίων είκοσι πέντε (25) ματς που έχουν προσμετρηθεί στη σχετική βάση της WBIF.

  2. Φθίνουσα σειρά συνολικών αξιολογημένων ματς που έχουν παίξει οι παίκτες στη σχετική βάση της WBIF.

  3. Κατάταξη ELO της Ελληνικής Ομοσπονδίας Backgammon με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού.

  4. Experience στην κατάταξη ELO της Ελληνικής Ομοσπονδίας Backgammon.

Για τον καθορισμό της σειράς των παικτών εξαιρούνται περιπτώσεις όπου η διοργάνωση προβλέπει διαφορετική σειρά (π.χ. αντικατάσταση παίκτη από αναπληρωματικό).

 1. Σε περίπτωση που μετά την πρώτη πρόσκληση υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις στην Εθνική, καλούνται οι επόμενοι, κατά αύξουσα σειρά PR, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μέχρι να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις.

Η Διοικούσα Επιτροπή

Συγκρότηση Εθνικής Ομάδας

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ BACKGAMMON

15/10/2019

 1. Η Διοικούσα Επιτροπή για τη Δημιουργία Ομοσπονδίας Backgammon Ελλάδος (στο εξής Διοικούσα Επιτροπή) για κάθε διεθνή ομαδική διοργάνωση, ορίζει εκλέκτορα της Εθνικής Ομάδας Backgammon (στο εξής Ομάδα).

 2. Ο εκλέκτορας πρέπει να μην εμπίπτει στις απαγορεύσεις των σημείων (3) και (4).

 3. Παίκτης που δεν διαθέτει ελληνικό διαβατήριο ή ελληνική ταυτότητα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ομάδα.

 4. Παίκτης στον οποίο έχει επιβληθεί σοβαρή, κατά την κρίση της Διοικούσας Επιτροπής, ποινή στην τρέχουσα ή στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο (1/9 – 31/8) δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ομάδα.

 5. Κατά την κλήση των υποψήφιων διεθνών παικτών, ο εκλέκτορας οφείλει να δηλώνει τον ελάχιστο αριθμό των διεθνών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα, καθώς και τον εύλογο, κοινό για όλους, ελάχιστο αριθμό ματς που θα παίξουν, και ο οποίος δεσμεύει τον εκλέκτορα της Ομάδας κατά την κατάρτιση της σύνθεσής της σε κάθε αγώνα.

 6. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκλέκτορα, χωρίς να οφείλει εξήγηση, να στελεχώσει την Ομάδα με αριθμό παικτών μικρότερο του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού για την εκάστοτε διοργάνωση, όχι πάντως μικρότερο του ελάχιστου αντίστοιχου αριθμού.

 7. Ο εκλέκτορας οφείλει να καλέσει κατά προτεραιότητα τους πρώτους τρεις του πίνακα αξιολόγησης ELO της Ελληνικής Ομοσπονδίας Backgammon (για παίκτες με experience μεγαλύτερο του 400) όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης των ημερομηνιών της διοργάνωσης, οι οποίοι (α) δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω (3) και (4) απαγορεύσεις και (β) έχουν, κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, τουλάχιστον έξι (6) παρουσίες σε τουρνουά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Backgammon, των προκριματικών (satellite) εξαιρουμένων. Η Διοικούσα Επιτροπή ενημερώνει τον εκλέκτορα για τους παίκτες αυτούς, καθώς και για το ποιοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ομάδα.

 8. Ο εκλέκτορας οφείλει επίσης να καλέσει κατά προτεραιότητα τον τρέχοντα Πρωταθλητή Ελλάδος.

 9. Με εξαίρεση τους ανωτέρω περιορισμούς και υποχρεώσεις, ο εκλέκτορας μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε άλλο παίκτη, ακόμα κι αν αυτός δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, με γνώμονα τη συγκρότηση της κατά το δυνατόν ισχυρότερης Εθνικής Ομάδας.

 10. Οι καλούμενοι από τον εκλέκτορα παίκτες έχουν προθεσμία μίας εβδομάδας να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά. Σε περίπτωση που υπάρχει σημαντική δυσκολία ανεύρεσης διεθνών παικτών σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκλέκτορα να διοργανώσει ένα ή περισσότερα χρηματοδοτικά τουρνουά, των οποίων οι συμμετοχές θα καλύψουν το σύνολο ή μέρος των εξόδων δύο το πολύ διεθνών παικτών. Στα τουρνουά αυτά μπορούν να πάρουν μέρος όσοι παίκτες κλήθηκαν από τον εκλέκτορα και δήλωσαν ότι κωλύονται για οικονομικούς λόγους. Η μορφή, το σύστημα και το ποσό της συμμετοχής στα τουρνουά αυτά αποφασίζονται από τον εκλέκτορα. Σε κάθε περίπτωση η διοργάνωσή τους πρέπει να είναι σύντομη και άμεση για τη διευκόλυνση προετοιμασίας του ταξιδιού όλης της ομάδας. Τα χρηματοδοτικά τουρνουά αποτελούν την τελευταία λύση και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν τον κύριο τρόπο ανεύρεσης παικτών, ο δε εκλέκτορας διατηρεί το δικαίωμα να μην τα διοργανώσει, αν κρίνει ότι δεν συντρέχουν επί της ουσίας οικονομικοί λόγοι.

 11. Εφόσον ένας παίκτης δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στην Ομάδα για μια συγκεκριμένη διοργάνωση, δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης για άλλο λόγο πλην ανωτέρας βίας, κατά την κρίση του εκλέκτορα. Αν υπαναχωρήσει αδικαιολόγητα κατά την κρίση του εκλέκτορα, του επιβάλλεται από τη Διοικούσα Επιτροπή ποινή αποκλεισμού από τα αμέσως επόμενα δύο (2) τουρνουά, των προκριματικών (satellites) και των Τελικών Φάσεων εξαιρουμένων. Αν τα εναπομείναντα τουρνουά δεν αρκούν για να συμπληρώσουν την ποινή, αυτή μεταφέρεται στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.

 12. Ο εκλέκτορας διατηρεί το δικαίωμα να μην αποστείλει Ομάδα σε μια διοργάνωση, αν (α) η Ομάδα δεν είναι πλήρως στελεχωμένη, δηλαδή διαθέτει λιγότερους παίκτες από όσους είχε δηλώσει ο εκλέκτορας ότι θα την απαρτίζουν κατ’ ελάχιστον και (β) ο εκλέκτορας κρίνει ότι η υποστελέχωση αυτή θα επηρεάσει σοβαρά την απόδοση της Ομάδας.

 13. Ο εκλέκτορας ορίζει τον αρχηγό της Ομάδας, ο οποίος μπορεί να είναι ο ίδιος. Ο εκλέκτορας επίσης ορίζει τη σειρά (αριθμός τραπεζιών) με την οποία αγωνίζονται οι παίκτες.

 14. Ο αρχηγός δηλώνει τη σύνθεση της Ομάδας προς τους εκάστοτε διοργανωτές. Έρχεται σε επαφή με τους διοργανωτές και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα επιλογής και κατάρτισης της σύνθεσης της Ομάδας σε κάθε αγώνα, δεσμευόμενος μόνο από τον ελάχιστο, κοινό για όλους, αριθμό ματς που έχει οριστεί ότι θα παίξουν.

 15. Τυχόν χρηματικά έπαθλα από τη διεθνή διοργάνωση τα καρπώνονται ισομερώς οι παίκτες, ανεξαρτήτως των συμμετοχών τους σε ματς της διοργάνωσης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν μετάλλια, κύπελλα ή άλλα προσωπικά έπαθλα. Ομαδικά έπαθλα, όπως κύπελλα νικητήριων ομάδων κλπ. παραδίδονται στη Διοικούσα Επιτροπή.

 16. Σε περίπτωση χορηγίας (ή χορηγιών) η οποία καλύπτει ολικώς ή μερικώς τα έξοδα συμμετοχής της Ομάδας σε μια διοργάνωση (μετάβαση, διανυκτέρευση, κόστος buyin, εμφανίσεις κλπ.) επέρχονται οι εξής αλλαγές σε σχέση με τα παραπάνω: Αν η χορηγία καλύπτει το σύνολο των εξόδων της Ομάδας, τότε τυχόν χρηματικά έπαθλα αποδίδονται στο ταμείο της Διοικούσας Επιτροπής. Αν η χορηγία καλύπτει μέρος των εξόδων της Ομάδας, τότε ισοκατανέμεται στους διεθνείς. Σ’ αυτή την περίπτωση, τυχόν χρηματικά έπαθλα αποδίδονται στο ταμείο της Διοικούσας Επιτροπής, κατά το μέρος που η χορηγία καλύπτει τα έξοδα της Ομάδας
 17. Με την παρούσα καταργείται κάθε άλλη σχετική απόφαση.

Η Διοικούσα Επιτροπή

Απόδοση ποσοστού εγγραφών ως φιλοξενία στον ΟΠΑΧ – 18/9/2019

  1. Ως αντάλλαγμα της φιλοξενίας των τουρνουά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Backgammon στο εντευκτήριο του συλλόγου Όμιλος Πνευματικών Αθλημάτων Χολαργού (ΟΠΑΧ) για την αγωνιστική σαιζόν 201920 (Σεπτέμβριος 2019 – Ιούνιος 2020) η Ελληνική Ομοσπονδία Backgammon θα αποδίδει στον ΟΠΑΧ ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των εγγραφών από κάθε τουρνουά, όπως αυτές ισχύουν πριν την αφαίρεση οποιωνδήποτε κρατήσεων (π.χ. κόστος μη χρηματικών επάθλων κλπ.).
  2. Η παραπάνω ρύθμιση δεν ισχύει:
  • για τουρνουά στα οποία η Ελληνική Ομοσπονδία Backgammon υποστηρίζει διοργανωτικά αλλά δεν αποτελεί διοργανώτρια αρχή (όπως ενδεικτικά οι Τελικές Φάσεις Πρωταθλήματος και Κυπέλλου ή το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα).
  • για τουρνουά τα οποία προβλέπουν χρηματική συμμετοχή των αγωνιζομένων αλλά όχι και εγγραφή (όπως ενδεχομένως το PR Tournament ή τουρνουά αναγνωρισμένα από το Backgammon Masters Awarding Body – ΒΜΑΒ).
  • για οποιαδήποτε άλλη χρήση του εντευκτηρίου, όπως ενδεικτικά συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής, ακροάσεις μελών κλπ.

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Backgammon

Έκδοση Αγωνιστικών Δελτίων

23/8/2019

Έκδοση Αγωνιστικών Δελτίων

 1. Η Διοικούσα Επιτροπή για τη Δημιουργία Ομοσπονδίας Backgammon Ελλάδος (στο εξής Διοικούσα) συντάσσει μητρώο αγωνιζόμενων παικτών (στο εξής Μητρώο), στο οποίο καταγράφονται το όνομα του κάθε παίκτη, ο σύλλογος τον οποίο εκπροσωπεί την κάθε αγωνιστική περίοδο και η ημερομηνία εγγραφής του στο Μητρώο.
 2. Η εγγραφή του κάθε παίκτη στο Μητρώο και η έκδοση του Αγωνιστικού του Δελτίου (ΑΔ) γίνεται με την πληρωμή από τον παίκτη στον σύλλογο του σχετικού αντίτιμου, το οποίο για κάθε αγωνιστική περίοδο και για όλες τις διοργανώσεις ορίζεται στα πέντε (5) ευρώ.
 3. Με σκοπό την καταχώριση των παικτών τους στο Μητρώο, οι σύλλογοι οφείλουν, την επόμενη κάθε τουρνουά που διοργανώνουν, να δηλώνουν στη Διοικούσα κάθε νέα έκδοση ΑΔ και να αποδίδουν σ’ αυτήν τα σχετικά παράβολα, το αργότερο πριν τις τελικές φάσεις του Ατομικού Πρωταθλήματος Ελλάδος, του Κυπέλλου Ελλάδος και του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος.
 4. Κάθε παίκτης έχει δικαίωμα να εγγραφεί, με έκδοση ΑΔ, μόνο σε έναν σύλλογο κάθε χρονιά.
 5. Έκδοση ΑΔ παίκτη και καταχώρισή του στο Μητρώο μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή της αγωνιστικής περιόδου, με τον περιορισμό της παραγράφου 10.
 6. Οι παίκτες είναι ελεύθεροι να πάρουν μεταγραφή για άλλον σύλλογο μόνο στο χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου. Για τη μεταγραφή παίκτη απαιτείται (α) η σύμφωνη γνώμη του συλλόγου στον οποίο θέλει να μεταγραφεί ο παίκτης, (β) η καταβολή παραβόλου είκοσι (20) ευρώ από τον ενδιαφερόμενο στον σύλλογο από τον οποίο αποχωρεί και (γ) η έκδοση νέου ΑΔ από τον σύλλογο που τον υποδέχεται. Δεν επιτρέπεται πάνω από μία μεταγραφή για κάθε παίκτη ανά αγωνιστική περίοδο.
 7. Η πληρωμή του ΑΔ και η καταχώριση στο Μητρώο δεν είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή ενός παίκτη στις προκριματικές φάσεις του Ατομικού Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδος. Παίκτης για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί ΑΔ δικαιούται να συμμετέχει σε τουρνουά προκριματικών φάσεων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί open σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις και μπορεί να διεκδικεί τα αντίστοιχα έπαθλα, αλλά δεν δικαιούται να διεκδικήσει πρόκριση ή συμμετοχή στις τελικές φάσεις των διοργανώσεων Ατομικό Πρωτάθλημα Ελλάδος, Κύπελλο Ελλάδος και Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ελλάδος.
 8. Παίκτης με ΑΔ σε έναν σύλλογο ο οποίος διοργανώνει προκριματική φάση δεν μπορεί να πάρει πρόκριση για τελική φάση από προκριματική φάση άλλου συλλόγου. Επίσης, παίκτης με ΑΔ σε έναν σύλλογο δεν μπορεί να αγωνιστεί με ομάδα άλλου συλλόγου στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα.
 9. Παίκτης με ΑΔ σε έναν σύλλογο ο οποίος δεν διοργανώνει προκριματική φάση μπορεί να πάρει πρόκριση για τελική φάση από προκριματική φάση άλλου συλλόγου, σύμφωνα με τη σχετική για κάθε διοργάνωση προκήρυξη.
 10. Η συμμετοχή κάθε παίκτη σε προκριματική φάση αρχίζει να βαθμολογείται από την ημερομηνία πληρωμής του ΑΔ του και μετά. Παρομοίως, τυχόν πρόκριση παίκτη σε τελική φάση (π.χ. του Κυπέλλου Ελλάδος) δεν θεωρείται έγκυρη αν δεν έχει εκδοθεί το ΑΔ του πριν από αυτή.
 11. Παίκτης για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί ΑΔ δεν δικαιούται να συμμετέχει σε αποστολές οι οποίες συμμετέχουν σε ομαδικές διοργανώσεις στο εξωτερικό, όπως ενδεικτικά με την Εθνική Ελλάδος ή σε διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις.

Η Διοικούσα Επιτροπή

Βαθμολογία Αναλογικής Εκπροσώπησης

Από την περίοδο 2017-18 έχει θεσπιστεί κυλιόμενη τριετής Βαθμολογία Αναλογικής Εκπροσώπησης (ΒΑΕΚ), σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι θέσεις στην Τελική Φάση του Πρωταθλήματος από τις οποίες εκπροσωπείται κάθε πόλη που διεξάγει προκριματική φάση.

Η ΒΑΕΚ, όπως έχει διαμορφωθεί τις αγωνιστικές περιόδους 2017-18 και 2018-19, έχει ως εξής (βαθμοί και θέσεις πρόκρισης επί 16 συνολικών):

 1. Αθήνα        611      9,37
 2. Καρδίτσα   296    4,54
 3. Λάρισα       136     2,09

Βαθμολογία Αναλογικής Εκπροσώπησης 29-05-2019

Τροποποίηση της Προκήρυξης της Προκριματικής Φάσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Backgammon του 12ου Πρωταθλήματος Ελλάδος Backgammon 2018-19

Με ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας  Backgammon, η οποία έλαβε χώρα στις 19 Ιανουαρίου 2019, τροποποιείται η Προκήρυξη της οικείας Προκριματικής Φάσης  του 12ου Πρωταθλήματος Ελλάδος Backgammon 2018-19. Συγκεκριμένα, προστίθεται σε αυτήν άρθρο 12Α, ως εξής:

“12Α. Ειδικά για τη βαθμολογία της δέκατης αγωνιστικής, ισχύουν τα εξής: Όλοι οι παίκτες που θα ολοκληρώσουν κανονικά τους αγώνες τους, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 12, παίρνουν τρεις (3) επιπλέον βαθμούς, καθώς και έναν (1) βαθμό για κάθε νίκη. Τυχόν bye δεν μετράνε ως νίκες.”