Αποφάσεις Δ.Σ.

Συγκρότηση Εθνικής Ομάδας Διαδικτύου – 7/8/2018

 1. Πριν από κάθε διεθνή διοργάνωση στην οποία συμμετέχει η Εθνική Ομάδα Διαδικτύου (στο εξής Εθνική) το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ορίζει ως εκλέκτορα έναν ισχυρό παίκτη ευρείας αποδοχής, ο οποίος έχει γνώσεις επί των διαδικασιών και των κανονισμών της European Internet Backgammon Federation (στο εξής EBIF).
 2. Η θητεία του εκλέκτορα είναι αορίστου χρόνου. Αν το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν ορίσει νέο εκλέκτορα, ο νυν εκλέκτορας συνεχίζει τη θητεία του.
 3. Ο εκλέκτορας έχει την αποκλειστική, απόλυτη και αποφασιστική αρμοδιότητα να επιλέξει τους παίκτες της Εθνικής, στους οποίους μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και ο ίδιος, χωρίς να οφείλει να γνωστοποιεί τα κριτήριά του, ούτε και στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 4. Αποδοχή από τους παίκτες της Εθνικής της πρόσκλησής τους σε αυτήν, σημαίνει αυτόματα και αποδοχή της σειράς που θα αγωνιστούν, σύμφωνα με τα παρακάτω.
 5. Η σειρά με την οποία αγωνίζονται οι παίκτες της Εθνικής (δηλαδή ο αύξων αριθμός των boards) καθορίζεται με τα εξής κριτήρια, όπως αυτά ισχύουν κατά την κατάρτιση της Εθνικής:
  1. Αύξουσα σειρά Performance Rating (PR) με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού, των παικτών στη σχετική βάση της EBIF.
  2. Φθίνουσα σειρά αξιολογημένων ματς που έχουν παίξει οι παίκτες στη σχετική βάση της EBIF.
  3. Κατάταξη ELO της Ομοσπονδίας με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού.
  4. Experience στην κατάταξη ELO της Ομοσπονδίας.
  5. Παίκτες χωρίς αξιολογημένα ματς στη βάση της EBIF, τοποθετούνται τελευταίοι στη σειρά, και για τη μεταξύ τους σειρά ισχύουν τα υπόλοιπα κριτήρια.
  6. Παίκτες χωρίς αξιολογημένα ματς στη βάση της EBIF οι οποίοι επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατάταξη ELO της Ομοσπονδίας, τοποθετούνται στα αντίστοιχα κατώτερα boards, και ο εκλέκτορας αποφασίζει τη μεταξύ τους σειρά.

 

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Backgammon