Δ.Σ. – Όργανα

Διοικητικό Συμβούλιο

Γιώργος Γκανάς, Πρόεδρος
Τάσος Μανιάτης, Γραμματέας
Σπύρος Σοφός, Ταμίας
Θοδωρής Πολυδώρου, μέλος
Στέφανος Χαρακλιάς, μέλος

Όργανα

Εκπρόσωπος Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία: Μιχάλης Προυκάκης
Εκλέκτορας Εθνικής Ομάδας: Μιχάλης Προυκάκης
Εκλέκτορας Εθνικής Διαδικτυακής Ομάδας: Διοικούσα Επιτροπή (διαδικασία)
Υπεύθυνος Διαδικτυακού Πρωταθλήματος: Γιώργος Αυδής
Υπεύθυνος ιστοσελίδας: Νίκος Δίκαρος