Δ.Σ. – Όργανα

Διοικητικό Συμβούλιο

Μιχάλης Μανωλιός, Πρόεδρος
Νίκος Δίκαρος, Γραμματέας
Γιάννης Ατματζίδης, Ταμίας
Σπύρος Σοφός, μέλος
Αλέξανδρος Γυρτάτος, μέλος

Όργανα

Εκπρόσωπος Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία: Μιχάλης Προυκάκης
Εκλέκτορας Εθνικής Ομάδας: Κώστας Χιωτίνης
Εκλέκτορας Εθνικής Διαδικτυακής Ομάδας: Γιώργος Αυδής
Υπεύθυνος Διαδικτυακού Πρωταθλήματος: Γιώργος Αυδής
Υπεύθυνος ιστοσελίδας: Νίκος Δίκαρος