Κανονισμοί

11-09-2023

Σημαντικότερες αλλαγές στον Κανονισμό Τουρνουά

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ!

1.1 Αν το τουρνουά δεν ορίζει ρητά εκ των προτέρων ότι ακολουθεί πολιτική «Υπεύθυνων Κινήσεων», τότε ισχύει η πολιτική «Νόμιμων Κινήσεων» (4.2iii).

2.2 (iv) Μετά από πέντε λεπτά καθυστέρηση, αντί για ποινή πόντων μπορεί να ξεκινήσει το ρολόι.

3.4 (v) Επιτρέπεται η μονομερής χρήση του baffle box.

4.1 (iv)(a) Τα ζάρια ρίχνονται με μία κίνηση. Αν οποιοσδήποτε παίκτης εκφράσει αντίρρηση για την εγκυρότητας της ζαριάς προτού οποιοδήποτε ζάρι έχει αρχίσει να κάθεται, η ζαριά θεωρείται άκυρη.

4.1 (iv)(c) Αν το τουρνουά το ορίζει ρητά εκ των προτέρων, τότε τα ζάρια πάνω στα πούλια αποτελούν έγκυρη ζαριά υπό προϋποθέσεις.

4.1 (v)(a) Αν παίκτης ρίξει πρόωρη ζαριά, ο αντίπαλος αποφασίζει αν θα ισχύσει ή όχι, υπό προϋποθέσεις.

4.2 (iii) Αν ισχύει η πολιτική «Νόμιμων Κινήσεων», τότε όλες οι παράνομες κινήσεις πρέπει να διορθώνονται. Αν ισχύει η πολιτική «Υπεύθυνων Κινήσεων», τότε ο αντίπαλος αποφασίζει αν θα ισχύουν οι παράνομες κινήσεις.

4.2 (v) Οι παίκτες, με σκοπό να δοκιμάσουν μία κίνηση, πρέπει να τοποθετούν τα πούλια που κουνούν ελαφρά εκτός θέσης.

4.4 (ii) Άπλωμα του χεριού προς τον βίδο χωρίς να τον δείχνει δεν δεσμεύει τον παίκτη να βιδάρει.

4.4 (iv) Κάθε ενέργεια βίδου σε παρτίδα Crawford πρέπει να διορθώνεται ακόμα και αργότερα.

Κανονισμός Τουρνουά – 11-09-2023