Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Ομοσπονδία Backgammon στα info@bgfed.gr και grbgfederation1@gmail.com, ή τηλεφωνώντας στον κ. Στέφανο Χαρακλιά (693 652 4064).