Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Ομοσπονδία Backgammon στο grbgfederation1@gmail.com ή τηλεφωνώντας στον κ. Στέφανο Χαρακλιά (693 652 4064).