Δ.Σ. – Όργανα

Διοικητικό Συμβούλιο

Μιχάλης Μανωλιός, Πρόεδρος
Νίκος Δίκαρος, Γραμματέας
Γιάννης Ατματζίδης, Ταμίας
Τάσος Μανιάτης, μέλος
Στέφανος Χαρακλιάς, μέλος

Όργανα

Εκπρόσωπος Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία: Μιχάλης Προυκάκης
Εκλέκτορας Εθνικής Ομάδας:
Εκλέκτορας Εθνικής Διαδικτυακής Ομάδας: Διοικούσα Επιτροπή (διαδικασία)
Υπεύθυνος Διαδικτυακού Πρωταθλήματος: Γιώργος Αυδής
Υπεύθυνος ιστοσελίδας: Νίκος Δίκαρος