Βαθμολογία Αναλογικής Εκπροσώπησης

Από την περίοδο 2017-18 έχει θεσπιστεί κυλιόμενη τριετής Βαθμολογία Αναλογικής Εκπροσώπησης (ΒΑΕΚ), σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι θέσεις στην Τελική Φάση του Πρωταθλήματος από τις οποίες εκπροσωπείται κάθε πόλη που διεξάγει προκριματική φάση.

Η ΒΑΕΚ, όπως έχει διαμορφωθεί τις αγωνιστικές περιόδους 2017-18 και 2018-19, έχει ως εξής (βαθμοί και θέσεις πρόκρισης επί 16 συνολικών):

  1. Αθήνα        611      9,37
  2. Καρδίτσα   296    4,54
  3. Λάρισα       136     2,09

Βαθμολογία Αναλογικής Εκπροσώπησης 29-05-2019