Κύπελλο

28/9/2019: Προκριματικός Κυπέλλου ΟΠΑΧ

30/11/2019: Προκριματικός Κυπέλλου Ελληνικής Ομοσπονδίας Backgammon

18-19/1/2020: Κύπελλο Αττικής

29-31/5/2020: Τελική Φάση Κυπέλλου (Καρδίτσα)