Βαθμολογία

Μετράνε τα καλύτερα οκτώ (8) τουρνουά κάθε παίκτη. Οι πρώτοι επτά (7) προκρίνονται στην Τελική Φάση (Καρδίτσα 21-23/6/2019). Κριτήρια ισοβαθμίας σύμφωνα με την Προκήρυξη.