Ατομικό πρωτάθλημα

12/10/2019: 1η αγωνιστική Πρωταθλήματος

2/11/2019: 2η αγωνιστική Πρωταθλήματος

23/11/2019: 3η αγωνιστική Πρωταθλήματος

14/12/2019: 4η αγωνιστική Πρωταθλήματος

1/2/2020: 5η αγωνιστική Πρωταθλήματος

15/2/2020: 6η αγωνιστική Πρωταθλήματος

7/3/2020: 7η αγωνιστική Πρωταθλήματος

21/3/2020: 8η αγωνιστική Πρωταθλήματος
*ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ!*

4/4/2020: 9η αγωνιστική Πρωταθλήματος
*ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ!*

9/5/2020: 10η αγωνιστική Πρωταθλήματος
*ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ!*

16/5/2020: Ημιτελική Φάση Πρωταθλήματος (Αθήνα)
*ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ!*

12-14/6/2020: Τελική Φάση Πρωταθλήματος (Αθήνα)
*ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ!*