Αποφάσεις Δ.Σ.

Βαθμολογία Αναλογικής Εκπροσώπησης

Από την περίοδο 2017-18 έχει θεσπιστεί κυλιόμενη τριετής Βαθμολογία Αναλογικής Εκπροσώπησης, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι θέσεις στην Τελική Φάση του Πρωταθλήματος από τις οποίες εκπροσωπείται κάθε πόλη που διεξάγει προκριματική φάση.

Βαθμολογία Αναλογικής Εκπροσώπησης 29-05-2019