Αποφάσεις Δ.Σ.

Βαθμολογία Αναλογικής Εκπροσώπησης 14-10-2020

Από την περίοδο 2017-18 έχει θεσπιστεί κυλιόμενη τριετής Βαθμολογία Αναλογικής Εκπροσώπησης (ΒΑΕΚ), σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι θέσεις στην Τελική Φάση του Πρωταθλήματος από τις οποίες εκπροσωπείται κάθε πόλη που διεξάγει προκριματική φάση.

Η ΒΑΕΚ, όπως έχει διαμορφωθεί τις αγωνιστικές περιόδους 2017-18, 2018-19 και 2019-20, έχει ως εξής (βαθμοί και θέσεις πρόκρισης επί 16 συνολικών):

  1. Αθήνα        802      8,76
  2. Καρδίτσα   371      3,66
  3. Λάρισα       181      2,30
  4. Κρήτη          39      1,28

Ειδικά στην Αθήνα, η τρέχουσα βαθμολογία είναι (βαθμοί και θέσεις πρόκρισης επί 9 συνολικών):

  1. Ελληνική Ομοσπονδία Backgammon   442    7,56
  2. ΣΑΚΑ                                                             30    1,44